ACTinLiefdeLogo3

1. Privacy verklaring ACT in Liefde

Inleiding Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door Act in Liefde met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd. Wij respecteren dus jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.actinliefde.nl. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving ) 

2. Jouw toestemming 

We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je informatie of gratis materiaal aanvraagt, gebruik maakt van onze Diensten (trainingen, cursussen of workshops) of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan kunnen wij onze diensten helaas niet aan jou leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

3. Verwerking en gebruik van je persoonsgegevens 

In het kader van onze trainingsactiviteiten en het verzenden van onze digitale nieuwsbrief leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, geboorteplaats en -data (i.v.m. bewijzen van deelname), behaalde certificaten en diploma’s. 

ACT in Liefde gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden. 

4. Je e-mailadres

Indien je jouw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van het trainingsaanbod, wordt je e-mail adres alleen maar daarvoor – en soms voor het aankondigen van nieuwe activiteiten – gebruikt. 

5. Audio-, video-, en foto-opnamen 

Soms worden er tijdens onze trainingen en opleidingen audio-, video of foto-opnamen gemaakt, bijvoorbeeld om te verwerken tot educatief materiaal voor een elearning of met het oog op marketing-doeleinden. Dit wordt altijd van te voren aangekondigd en wij garanderen dat deelnemers die dit niet willen niet worden opgenomen. Bovendien leggen wij vóór publicatie de opnames altijd voor aan de betreffende mensen en vragen schriftelijk toestemming om deze opnames te publiceren.

6. Bedrijfsgeheimen 

Trainers van ACT in Liefde behandelt strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

7. Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens? 

Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan:
- het digitale boekhoudsysteem, genaamd Moneybird
- de boekhouder, genaamd Kubus Elburg
- de Belastingdienst.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn. 

8. Wijziging van de privacy policy 

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op de Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

9. Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten: 
- Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens; 
- Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. 
- Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. 
- Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens; 
- Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken; 
- Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

10. Afmelden, corrigeren en verwijderen van uw gegevens 

Als je je gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan doen wij dat prompt. Je kunt daartoe een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wanneer je duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen.